Rodowodowa Baza Ogara Polskiego 
RSS Feed


Rodowodowa Baza Ogara Polskiego

Obecnie w bazie danych mamy 4668 psów i 386 zarejestrowanych użytkowników!


Ogar towarzyszył naszym przodkom przez wiele wieków na polowaniach w puszczach. Z biegiem lat, na skutek zawirowań historycznych przestały istnieć psiarnie przy majątkach, a wraz z nimi wielkie złaje ogarów. Pojedyncze egzemplarze przetrwały i dzięki zapałowi płk. Piotra Kartawika na ich bazie zaczęło się żmudne odtwarzanie rasy… W 1966 roku OGAR POLSKI został zarejestrowany w FCI pod numerem 52. Od tego momentu mówimy o współczesnym ogarze polskim . Baza obejmować będzie ogary oficjalnie zarejestrowane w FCI właśnie od tej daty. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji na temat poszczególnych przedstawicieli tej rasy i bardzo liczymy na pomoc właścicieli i hodowców – obecnych, ale także tych, którzy już nie mieszkają z ogarem pod jednym dachem, chociaż rasa ta jest nadal bliska ich sercu. Bez pomocy wielu osób, pasjonatów baza nie będzie mogła sprawnie funkcjonować i się rozwijać. Bardzo prosimy też o przesyłanie wszelkich uwag na temat ewentualnych błędnych informacji w niej zamieszczonych lub usterek dotyczących jej funkcjonowania. Niedociągnięcia postaramy się jak najszybciej uzupełnić. Prosimy także o przysyłanie zdjęć psów, informacji na temat osiągnięć wystawowych i konkursowych poprzez formularz zgłoszeniowy (zakładka Psy/Zgłoszenie psa lub zakładka Kontakt)

Informujemy, że zespół nadzorujący tworzenie bazy przeprasza za naruszenie praw autorskich (zdjęcia psów) jeżeli do takowych doszło. Gromadząc dane opieramy się w ogromnym stopniu na materiałych zebranych w internecie, katalogach wystawowych oraz dzięki uprzejmości wielu właścicieli ogarów i choć kładziemy duży nacisk na przestrzeganie praw autorskich mogą zdarzyć się pomyłki wynikające z niewiedzy. W przypadku wystąpienia powyższych (np. wykorzystanie Państwa zdjęć bez wiedzy lub zgody) bardzo prosimy o kontakt mailowy (adresy dostępne na stronie głównej). Obiecujemy że wszystkie błędne podpisy poprawimy a w razie braku zgody usuniemy.


Przyjazne strony:

"Ogarkowo" - forum Ogara Polskiego

"Rodowodowa Baza Gończego Polskiego" - baza Gończego Polskiego

"Klub Gończego Polskiego" - strona klubowa Gończego Polskiego

"Klub Ogara Polskiego" - strona klubowa Ogara Polskiego

Logo